dr hab. n. med. Ewelina Sielska – Badurek

(11.10.2018)

NFZ / wizyty prywatne

Umów się na wizytę: tel. 25 632 44 75

  • Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Kierownik Poradni Foniatrycznej WUM.

Specjalizuje się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu głosu (w szczególności u wokalistów, pacjentów zawodowo posługujących się głosem, pacjentów z porażeniami krtani, guzkami głosowymi, refluksem gardłowo-krtaniowym, polipami, torbielami krtani, obrzękami Reinke, niedomykalnością fałdów głosowych, bezgłosem, czy zaburzeniami mutacji).

Ponadto przeprowadza diagnostykę endoskopową u pacjentów z podejrzeniem raka krtani, czy zmian przednowotworowych w obrębie krtani. U dzieci m.in. przy pomocy fiberoskopu ocenia migdałek gardłowy i kwalifikuje do ewentualnej adenotomii.

W 2015 roku, jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadziła augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia poprawiając jakość głosu u pacjenta z porażeniem krtani.
Stworzyła autorski program czynnościowej terapii zaburzeń głosu w śpiewie w oparciu o technikę Lax Vox, techniki manualne, metodę akcentów, czy metodę żucia Froeschelsa.

Doświadczenie zawodowe wyniosła ze staży, kursów i konferencji, m.in. w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Austrii, Czechach, Włoszech, czy Hiszpanii. Dodatkowo w pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu wykorzystuje wiedzę uzyskaną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej oraz doświadczenie zdobyte jako wokalistka i nauczyciel śpiewu.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt Wpływ czynnej rehabilitacji głosu na leczenie dysfonii u śpiewaków (2014)
Otworzyła przewód habilitacyjny na podstawie cyklu publikacji pt Nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w zaburzeniach głosu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń głosu w śpiewie (2017)
Jest autorką licznych artykułów naukowych głównie dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń głosu w śpiewie, czy laryngoplastyki iniekcyjnej w znieczuleniu miejscowym.
Nagrodzona m.in. Dyplomem Ministra Zdrowia oraz pięcioma Nagrodami Rektora WUM.