mgr Rafał Jaszewski

(26.02.2020)

Psycholog z wieloletnim stażem posiadający wszelkie uprawienia pozwalające na wydanie zaświadczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii.

Zapraszamy na wizyty tel. 25 632 44 75