AS-MED dla Przedszkolaków- Przesiewowe Badanie Słuchu

(09.05.2016)

 

 

     

AS-MED dla Przedszkolaków – Przesiewowe Badanie Słuchu

 

 

W trosce o słuch najmłodszych, NZOZ AS-MED organizuje przesiewowe badanie słuchu u dzieci z siedleckich przedszkoli. Szacuje się, że w pierwszej edycji projektu weźmie udział blisko 300 dzieci.

 

Słuch u dzieci

 

 

Zaburzenia słuchu u dzieci

 

 

W Polskich szpitalach każdy noworodek jeszcze w pierwszej dobie życia przechodzi przesiewowe badanie słuchu. Umożliwia to wczesne wykrycie niedosłuchu i co istotne, podjęcie odpowiedniego leczenia łagodzącego skutki zaburzenia. Jednak kłopoty ze słuchem nie są wynikiem wyłącznie wad wrodzonych, większość z nich pojawia się w późniejszych etapach rozwoju. Najczęściej spowodowane są stylem życia- ciągły hałas w domu tworzony przez np. TV, głośne zabawki, częste używanie słuchawek wewnątrzusznych oraz jako następstwo choroby czy urazów. Na san słuchu dziecka mogą wpłynąć infekcje górnych dróg oddechowych, nawet często bagatelizowany katar. Z pozoru niegroźne dolegliwości leczone zbyt krótko, mogą skutkować powikłaniami, dlatego ważne jest by zachować czujność i dbać o słuch dziecka.

 

 

 

Cele projektu

 

Naszym celem jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój dziecka w sferze społecznej oraz na jego wyniki w nauce. Przedsięwzięcie ma również zwrócić uwagę rodziców i pedagogów na znaczną skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci oraz edukować w zakresie profilaktyki.

 

 

 

Badanie słuchu u Dzieci

 

AS-MED Opieka medyczna dla dzieci

 

Przesiewowe badanie słuchu w ramach projektu zostanie wykonane na terenie wybranych przedszkoli, będzie całkowicie bezpłatne i niewiążące. Jedynym warunkiem udziału dziecka w badaniu jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. W celu sprawdzenia słuchu u dzieci zastosowana będzie otoemisja – badanie nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka. Trwa kilka minut i wykonywane jest przez przeszkoloną do tego celu osobę. Wyniki badań są zastrzeżone do wyłącznej wiadomości rodziców, a dzieci z wykrytymi zaburzeniami komunikacyjnymi otrzymają wskazania do dalszej diagnostyki i leczenia. Ponadto dzieci uczestniczące w programie badań przesiewowych otrzymają specjalną ofertę przygotowaną przez NZOZ AS-MED.

 

 

Czy Twoje przedszkole bierze udział w przesiewowym badaniu słuchu u dzieci?

 

 

Pierwsza edycja projektu do końca czerwca zostanie zrealizowana w przedszkolach:

 

06.05. – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Młodego Człowieka”

13.05. – Miejskie Przedszkole nr 25 w Siedlcach

20.05. – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach

03.06. – Niepubliczne Przedszkole „11 krasnoludków”

10.06. – Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Smyk”

17.06. – Miejskie Przedszkole nr 9 w Siedlcach

 

 

Rodziców dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych przedszkoli, zachęcamy do wypełnienia zgody dostępnej u Dyrekcji, by umożliwić dziecku przejście tych bezpłatnych badań przesiewowych.

 

 

Bony Podarunkowe – REGULAMIN

 

Dzieci uczestniczące w przesiewowym badaniu słuchu otrzymają specjalną ofertę przygotowaną przez NZOZ AS-MED. Korzystanie z Bonu Podarunkowego odbywać się będzie na podstawie poniższego regulaminu:

 

 

                                                                                                               

 

REGULAMIN

WARUNKI REALIZACJI BONU PODARUNKOWEGO

 

 

1.  BON można zrealizować na dowolne usługi prywatne z zakresu oferty NZOZ AS-MED w Siedlcach przy ul. Sulimów 26, w godzinach pracy tej placówki, po uprzednim umówieniu się na wizytę.

 

2. Wartość BONU zostanie odliczona od kwoty należności za usługi prywatne wykonane przez NZOZ AS-MED, zgodnej z cennikiem ww. placówki.

Cennik usług dostępny jest na stronie http://as-med.com.pl/zakres-uslug/cennik/

 

3. BON może być zrealizowany wyłącznie po okazaniu i pozostawieniu BONU w recepcji placówki NZOZ AS-MED przy ul. Sulimów 26 w Siedlcach, przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

 

4. BON nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać zwrócony ani zamieniony na gotówkę w całości ani w części.

 

5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki w zamian za BON, który opiewa na wartość wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

 

6. W przypadku, gdy wartość wykorzystanych usług jest wyższa niż wartość posiadanego BONU, powstałą różnicę należy dopłacić w recepcji placówki gotówką.

 

7. Warunkiem udzielenia świadczenia jest uprzednie uzgodnienie terminu jego wykonania poprzez skontaktowanie się z rejestracją NZOZ AS-MED pod numerem tel. 25-632-44-75

 

8. BON należy zrealizować nie później niż do 31.12.2016r.

 

9. BON niewykorzystane zgodnie z terminem określonym w treści Regulaminu tracą ważność i nie będą realizowane.

 

10. NZOZ AS-MED zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi na podstawie BONU, jeśli ten jest nieczytelny, zniszczony bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają się wątpliwości co do jego autentyczności.

 

11. NZOZ AS-MED nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy i/lub Osobie Uprawnionej.

 

12. Ani Nabywcy ani Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do NZOZ AS-MED z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu.

 

13. Bon podarunkowy nie łączy się z innymi bonami, promocjami ani rabatami udzielanymi przez NZOZ AS-MED na jakiekolwiek usługi.