Badanie słuchu

(01.02.2017)

Badanie słuchu

Upośledzenie słuchu stanowi najczęstsze schorzenie dotyczące narządów zmysłów i jedną z najczęstszych, obok zaburzeń układu krążenia, chorób dotykających współczesne społeczeństwo. Tymczasem ludzie regularnie sprawdzają stan swoich zębów czy wzroku, niestety często zapominając o słuchu. Specjaliści są zgodni, że wczesne wykrycie ubytku słuchu jest kluczowe dla wyniku leczenia lub rehabilitacji, dlatego bardzo istotne jest regularne kontrolowanie stanu swojego słuchu.

Poniżej przedstawiamy kilka metod badania słuchu:

 

To najprostsze badanie do oceny słuchu człowieka. Wykorzystuje się do niego specjalnie opracowane zestawy słów, w których zachowane są odpowiednie proporcje tonów niskich i wysokich.

Człowiek z prawidłowym słuchem słyszy mowę z odległości nawet 20 metrów, dlatego w celu ułatwienia prowadzenia badania wykorzystuje się szept, który słyszalny jest przeciętnie z odległości ok 6m. 

Osoba badająca, pilnując by utrzymywać stałe natężenie głosu, wymawia słowa szeptem z odległości 6-7 metrów. Zadaniem badanego jest powtórzenie tego co usłyszał.

Badanie może wykonywać laryngolog, audiolog, protetyk słuchu oraz przeszkolona pielęgniarka.

By badanie było wiarygodne musi być przeprowadzone w odpowiednich warunkach:

 

 

Stroiki, wykonane ze stopów metalowych, służą do oznaczenia pola słuchowego oraz określenia wzajemnego stosunku przewodnictwa powietrznego i kostnego, czyli oceny rodzaju niedosłuchu.

 

PRZEBIEG BADANIA

Częstość drgań stroików zależy od długości i grubości ramion, z kolei natężenie tonu od siły uderzenia która doprowadza do wzbudzenia stroika.

Najczęściej stosuje się je by potwierdzić badania audiometryczne lub wskazać ucho do leczenia chirurgicznego w przypadku gdy upośledzenie słuchu jest podobne w obu uszach.

 

stroiki laryngologiczne badanie słuchu

Stroiki do badania słuchu

 

Audiometria impedancyjna nazywana także tympanometrią, to nieinwazyjne i szybkie badanie ucha środkowego – funkcji jego poszczególnych elementów jak i stanu połączeń między nimi.  Polega na ocenie ruchomości błony bębenkowej. Dzięki temu badaniu można rozpoznać patologie takie jak wysiękowe zapalenie ucha, czy upośledzenie funkcji trąbki słuchowej.

 

 Na podstawie audiometrii tonalnej można wnioskować o ubytku słuchu i jego lokalizacji. Oznacza się progi słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego dla częstotliwości najbardziej reprezentatywnych dla pola słuchowego pacjenta, oddzielnie dla każdego ucha.

W czasie badania, pacjent ma założone słuchawki przez które odtwarzane są dźwięki o określonej częstotliwości i natężeniu. Dźwięk może być emitowany w sposób ciągły lub przerywany. Zadaniem badanego jest zasygnalizowanie, w umówiony wcześniej sposób, momentu w którym usłyszy podawany dźwięk.  Na tej podstawie dokonuje się oceny minimalnego natężenia dźwięku słyszanego przez pacjenta.

W czasie badania audiometrycznego istotne są warunki badania takie jak na przykład wyciszenie kabiny w której odbywa się badanie.

 

badanie słuchu Siedlce Mińsk Mazowiecki

Audiometria, Badanie słuchu Siedlce

 

 Audiometria mowy to badanie pozwalające ocenić wydolność części przewodzącej i odbiorczej układu słuchowego oraz efektywność ośrodkowych procesów rozumienia mowy. Poznajemy zdolność badanego do rozumienia mowy przy różnym natężeniu dźwięku.  

Podczas badania pacjent ma założone słuchawki przez które słucha słów przedstawianych w różnym natężeniu dźwięku. Można prezentować test składający się ze słów  jedno-, dwu-, trzy- i wielosylabowych, liczb a nawet całych zdań. Zadaniem badanego jest poprawne  powtórzenie tego, co usłyszał.

Na podstawie odpowiedzi pacjenta otrzymuje się wykres wraz z krzywą, która określa dwa podstawowe progi:

 

Na podstawie tych wyników określa się procent właściwie zrozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia audiometrii mowy jest znajomość języka i umiejętność mowy.

 

 

Jest to szybkie, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla pacjenta badanie, pozwala na ocenę stanu ślimaka.

Wyróżniamy jej dwa rodzaje:

Otoemisja wykorzystywana jest do przesiewowych badań słuchu u dzieci.

 

Potencjały wywołane z pnia mózgu rejestrowane są za pomocą trzech elektrod umiejscowionych na zewnątrz- jedna na szczycie głowy  lub na czole (tzw. elektroda aktywna)  i dwie za uchem na wyrostku sutkowatym lub na płatku usznym (jedna po stronie badanej, druga pełni funkcję uziemiającą).

Badanie ABR stosowane jest w celu dokonania oceny progu słyszenia, diagnostyki różnicowej zaburzeń słuchu, monitorowania funkcji nerwu słuchowego i pnia mózgu podczas zabiegów otoneurochirurgiczncyh a także w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt.

Najlepszą odpowiedź uzyskuje się podczas snu fizjologicznego lub snu po środkach farmakologicznych.

Badanie może być wykonane u każdego, niezależnie od wieku. Badanie jest obiektywne, nieinwazyjne i precyzyjnie określa miejsce uszkodzenia słuchu w obrębie drogi słuchowej.

 

 

 

Badanie słuchu u dzieci

 

Badanie słuchu u dzieci może być niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy maluch ma mniej niż 6 lat i trudno nawiązać z nim współpracę oraz skłonić do skupienia. Dlatego poza nowoczesnym sprzętem do diagnostyki, ośrodek badający dzieci powinien dysponować specjalnie wyszkolonym personelem.

Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu jest szczególnie istotne w pierwszych latach życia. W przypadkach wrodzonych ubytków słuchu lub głuchoty nabytej w ciągu pierwszego roku życia, wczesne rozpoznanie i założenie odpowiedniego aparatu słuchowego sprzyja dojrzewaniu ośrodków słuchowych, co nie jest możliwe w takim samym stopniu,  gdy rehabilitację rozpocznie się po ukończeniu 2 roku życia.   badanie słuchu dzieci                                           

Każdy noworodek, w pierwszej dobie życia przechodzi przesiewowe badanie słuchu by wykluczyć niedosłuch. Ważne jest by pamiętać, że wady słuchu mogą pojawić się także w późniejszym okresie rozwoju, dlatego warto obserwować swoją pociechę i do czasu do czasu pójść z nią na kontrolę słuchu u specjalisty.

 

 

Badanie słuchu Siedlce i Mińsk Mazowiecki

Nasza Placówka specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wszelkich schorzeń laryngologiczno-audiologicznych

Nasze odziały:

Siedlce ul.Sulimów 26

Mińsk Mazowiecki ul.Kościuszki 17