Dni Spirometrii 2019

(09.10.2019)

W dniu 11.10.2019 w naszej placówce będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i wykonać spirometrię.

 

Zapraszamy do nas badania będą wykonywane od godz. 10.00 do godz. 14.00 .

Zapisy przyjmujemy osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 25-632-44-75

 

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób
obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie
rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.

Dni Spirometrii 2019 odbędą się w dniach 7 – 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF),
koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP.
Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.
W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia
się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP. W Polsce do hasła Oddychaj czystym
powietrzem dodajemy kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”