Szanowny Pacjencie,
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że w celu umówienia wizyty poprzez system rezerwacji on-line przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) podanych w niniejszym formularzu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED prowadzony przez Małgorzatę Iwanowską z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ulicy Sulimów 26 w celu umówienia/zmiany terminu wizyty usługi medycznej.

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED prowadzony przez Małgorzatę Iwanowską z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ulicy Sulimów 26.
II. Inspektor Ochrony Danych.
W Przychodni powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce lub adres email: biuro@as-med.com.pl
III. Cel i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
– w celu spełnenia obowiązku ustawowego – zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.h RODO)
– w celu umówienia/zmiany terminu wizyty usługi medycznej na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
IV. Odbiorca danych.
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: współpracownikom,
zleceniobiorcom i podwykonawcom usług medycznych, podmiotowi informatycznemu, podmiotowi
księgowemu.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Ciebie z usług medycznych wykonywanych przez Przychodnię, jednak nie krócej, niż ustawowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
VII. Twoje prawa.
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
– wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w zakresie imienia i nazwiska, danych adresowych, danych identyfikacyjnych,
– dobrowolne – w zakresie danych kontaktowych
Jeżeli nie podasz danych – Przychodnia nie będzie mogła zrealizować usług medycznych, ani umówić/zmienić terminu wizyty.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

 

Zgadzam się i przechodzę dalej by umówić wizytę

 

Nie zgadzam się