Siedlce

NZOZ  AS-MED

 

ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie

 UWAGA! W dniu 16 maja 2024 Przychodnia czynna do 15:00, a w dniu 17 maja 2024 Przychodnia nieczynna

Rejestracja – tel.: (25) 632 44 75, fax (25) 632 44 75 

 

Rejestracja on-line dla prywatnego dyżuru pediatrycznego: Umów wizytę

 

Gabinet protetyki słuchu i doboru aparatów słuchowych – tel. 797 849 400


 

e-mail: biuro@as-med.com.pl

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek – Piątek.: 08.00-18:00
Sobota.: 15.00-18:00 (Prywatny Dyżur Pediatryczny -> rejestracja on-line)

 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki

NZOZ  AS-MED

ul. Chełmońskiego 1A, 05-300 Mińsk Mazowiecki , woj. mazowieckie

 

UWAGA! W dniach 16-17 maja 2024 Przychodnia czynna do 15:30

 

 

Rejestracja: tel. (25) 758 27 74 , fax (25) 758 27 74

 

Gabinet doboru aparatów słuchowych – tel. 607 599 199

 

 

e-mail: biuro@as-med.com.pl

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek – Piątek.: 08.00-18:00

 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profilu Przychodni również na Facebooku   @asmedsiedlce

 

Obowiązek informacyjny

Szanowny Pacjencie,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED prowadzony przez Małgorzatę Iwanowską z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ulicy Sulimów 26.

2. Inspektor Ochrony Danych.

W Przychodni powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce lub adres email: biuro@as-med.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu spełnienia obowiązku ustawowego – zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

– w celu umówienia/zmiany terminu wizyty usługi medycznej na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Odbiorca danych.

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: współpracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom usług medycznych, podmiotowi informatycznemu, podmiotowi księgowemu.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Ciebie z usług medycznych wykonywanych przez Przychodnię, jednak nie krócej, niż ustawowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej.

7. Twoje prawa.

Przysługuje Ci:

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
   2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   3. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
   4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo przenoszenia danych osobowych,
   7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w zakresie imienia i nazwiska, danych adresowych, danych identyfikacyjnych, danych medycznych, danych przedstawiciela ustawowego (jeżeli występuje)

– dobrowolne – w zakresie danych kontaktowych

Jeżeli nie podasz danych – Przychodnia nie będzie mogła zrealizować usług medycznych, ani umówić/zmienić terminu wizyty.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.