Poradnia Otolaryngologiczna

 

 
 

LARYNGOLOG SIEDLCE

lek. med. Małgorzata Iwanowska

lek. med. Łukasz Krawiec

dr n. med. Aleksandra Ochal – Choińska

 

 

LARYNGOLOG MIŃSK MAZOWIECKI

lek. med. Bożena Oleksiuk

lek. med. Łukasz Krawiec

lek. med. Karolina Bednarska

 

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Siedlce tel. 25 632 44 75
Mińsk Mazowiecki tel. 25 758 27 74

 

 

 

OTOLARYNGOLOGIA zwana także laryngologią to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób narządów głowy i szyi.

 

W ramach Poradni Otolaryngologicznej przyjmujemy zarówno dzieci jak i dorosłych. Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie wszelkich schorzeń laryngologicznych m.in.:

 • problemów ze słuchem i szumów usznych u dzieci i dorosłych
 • przerostu migdałka gardłowego
 • zaburzeń głosu i mowy
 • schorzeń ucha i nosa
 • schorzeń zatok

Podstawowym narzędziem potrzebnym przy badaniu otolaryngologicznym jest otoskop. Służy on do oceny struktur ucha zewnętrznego i w pewnym zakresie także ucha środkowego.  

 

Kiedy należy zgłosić się do laryngologa?

 

Do specjalisty należy zgłosić się gdy dokuczają Ci:

 

 • szumy uszne
 • zapalenie ucha,
 • niedosłuch
 • głuchota, nagła głuchota
 • chrapanie, bezdechy senne
 • zapalenie i przerost migdałków
 • polipy nosa
 • zapalenie gardła
 • przewlekła, często powracająca chrypka
 • zapalenie krtani
 • krwawienia z nosa
 • urazy i złamania nosa
 • zapalenie zatok
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi
 • nowotwory w obrębie głowy i szyi
  laryngolog siedlce

 

Laryngolog siedlce przeprowadza między innymi badania takie jak:

 • Videofiberoskopia – jest to nowoczesne badanie umożliwiające precyzyjne zbadanie nosogardła. Przy pomocy cienkiego i giętkiego fiberoskopu połączonego z kamerą, lekarz może dotrzeć i obejrzeć np. trzeci migdałek.Fiberoskopia wykonywana jest w pozycji siedzącej. Badanie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i wymaga przynajmniej częściowej współpracy z pacjentem.

 

 • Tympanometria inaczej audiometria impedancyjna to bezinwazyjne i bezbolesne badanie ucha środkowego. Polega na ocenie kondycji ucha środkowego, sprawdzeniu ruchomości błony bębenkowej. Tympanometrię można wykonać u dzieci i dorosłych. Dzięki temu badaniu rozpoznanie patologii, takich jak wysiękowe zapalenie ucha, czy upośledzenie funkcji trąbki słuchowej jest dużo łatwiejsze i szybsze. 

 

 • Audiometria tonalna-  to jedno z podstawowych badań słuchu, jego celem jest ocena tzw. progu słyszenia czyli minimalnego natężenia dźwięku słyszanego przez pacjenta. Na podstawie wyniku , można precyzyjnie określić wielkość wady słuchu –  stopień zarówno niedorozwoju słuchu, jak i jego  uszkodzenia

 •  Audiometria mowy pozwala ocenić wydolność części przewodzącej i odbiorczej układu słuchowego oraz zdolność rozumienia mowy przy różnym natężeniu dźwięku.  

   

  Podczas badania pacjent ma założone słuchawki przez które słucha słów przedstawianych w różnym natężeniu dźwięku. Można prezentować test składający się ze słów  jedno-, dwu-, trzy- i wielosylabowych, liczb a nawet całych zdań. Zadaniem badanego jest poprawne  powtórzenie tego, co usłyszał.Na podstawie odpowiedzi pacjenta otrzymuje się wykres wraz z krzywą, która określa dwa podstawowe progi:

  • próg wykrywania mowy– najniższe natężenie dźwięku przy którym badany uświadamia sobie, że coś słyszy choć nie rozumie treści prezentowanych słów
  • próg rozumienia mowy – najniższe natężenie dźwięku przy którym pacjent potrafi rozpoznać treść prezentowanych słów

  Na podstawie tych wyników określa się procent właściwie zrozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.

   

   

  Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia audiometrii mowy jest znajomość języka i umiejętność mowy.

  Testy wykorzystywane przy audiometrii mowy:
  • testy wyrazów jednosylabowych – służą do ustalania ubytków dyskryminacji
  • testy spondejowe – wyrazy dwusylabowe, w których na każdą sylabę przypada identyczny akcent
  • testy z mową ciągła – zdania logiczne o naturalnej intonacji
  • testy logatomowe – nie niosą informacji semantycznej
  • testy mieszanie z wyrazów wielosylabowych
  • testy liczb dwucyfrowych – służą do ustalenia ubytków słuchu dla mowy

 

 

 • USG zatok

Dowiedz się więcej o badaniach słuchu KLIK

W ramach Poradni Laryngologicznej oferujemy również badania laryngologiczne z zakresu badań Medycyny Pracy (wstępnych, okresowych, końcowych), m.in. nauczycieli, osób pracujących w hałasie czy na wysokości.

 

Lekarze laryngolodzy w naszych przychodniach w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim, to doświadczeni specjaliści w diagnostyce i leczeniu zarówno szpitalnej jak i ambulatoryjnej.