Cennik usług komercyjnych w Mińsku Mazowieckim

Cennik

1.Wizyta okulistyczna –200 zł
– badania:

 • OCT – 220 zł           

 • USG oka – 150 zł

 • Pachymetria – 60 zł

 • Pole widzenia – 80 zł

 • Badanie w kierunku nużeńca – 80 zł

 

2.Wizyta alergologiczna – 180 zł
– badania:

 • testy skórne; alergeny wziewne – 160 zł                                                                                                    

 • testy skórne; alergeny pokarmowe – 160 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy I – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy II – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy III – 150 zł
 • testy z krwi; POLYCHECK pokarmowy III – 150 zł

 • spirometria – 60 zł

 • spirometria z próbą rozkurczową – 80 zł


3. Wizyta laryngologiczna 

– badania:

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • Politzer; 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 40 zł

4. Wizyta u neurologa dziecięcego –250 zł

5. Wizyta reumatologiczna – 160 zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2021 r. – 28.02.2022 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2021 r.
5657,30 zł

11,31 zł

0,39 zł

2,26 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Cennik usług komercyjnych w Siedlcach

 

1. Wizyta specjalistyczna – 170 zł  (wizyta u lekarza ze specjalnością dr hab. n.med. – 250 zł) 

2. Wizyta u specjalisty pulmonologa – 180 zł  

3. Wizyta u neurologa dziecięcego – 180 zł 

4. Wizyta u pediatry – 180 zł
 
5. Wizyta logopedyczna 30 min. – 60 zł

6. Wizyta logopedyczna 60 min. – 100 zł

– zabiegi:

 • podcięcie wędzidełka – 250 zł

– badania:

 • spirometria – 40 zł

 • spirometria po obciążeniu – 60 zł

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 150 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 30 zł

 • VNG – 250 zł

 • ABR – 250 zł

 • Fiberoskopia – 250 zł

 • Stroboskopia – 250 zł

 • usg zatok – 50 zł

7. Terapia szumów usznych 60 min. – 170 zł

 • wypożyczenie generatora szumów usznych  – 20 zł

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2021 r. – 28.02.2022 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2021 r.
5657,30 zł

11,31 zł

0,39 zł

2,26 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych