Cennik usług komercyjnych w Mińsku Mazowieckim

Cennik

1.Wizyta okulistyczna –200 zł
– badania:

 • OCT – 220 zł           

 • USG oka – 150 zł

 • Pachymetria – 60 zł

 • Pole widzenia – 80 zł

 • Badanie w kierunku nużeńca – 80 zł

 

2.Wizyta alergologiczna – 180 zł
– badania:

 • testy skórne; alergeny wziewne – 160 zł                                                                                                    

 • testy skórne; alergeny pokarmowe – 160 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy I – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy II – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy III – 150 zł
 • testy z krwi; POLYCHECK pokarmowy III – 150 zł

 • spirometria – 60 zł

 • spirometria z próbą rozkurczową – 80 zł


3. Wizyta laryngologiczna 

– badania:

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • Politzer; 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 40 zł

4. Wizyta u neurologa dziecięcego –250 zł

5. Wizyta reumatologiczna – 160 zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

 

12,47 zł

0,43 zł

2,49 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Cennik usług komercyjnych w Siedlcach

 

1. Wizyta specjalistyczna – 170 zł  (wizyta u lekarza ze specjalnością dr hab. n.med. – 250 zł) 

2. Wizyta u specjalisty pulmonologa – 180 zł  

3. Wizyta u neurologa dziecięcego – 180 zł 

4. Wizyta u pediatry – 180 zł

NOWOŚĆ USG pediatryczne głowy – 160 zł 

NOWOŚĆ USG pediatryczne szyi – 160 zł 

NOWOŚĆ USG pediatryczne tarczycy – 160 zł

NOWOŚĆ USG pediatryczne węzłów chłonnych – 160 zł 

NOWOŚĆ USG pediatryczne jamy brzusznej – 160 zł 
 
5. Wizyta logopedyczna 30 min. – 60 zł

6. Wizyta logopedyczna 60 min. – 100 zł

– zabiegi:

 • podcięcie wędzidełka – 250 zł

– badania:

 • NOWOŚĆ USG tętnic domózgowych (doppler) – 180 zł 
 • spirometria – 40 zł

 • spirometria po obciążeniu – 60 zł

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 150 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 30 zł

 • VNG – 250 zł

 • ABR – 250 zł

 • Fiberoskopia – 250 zł

 • Stroboskopia – 250 zł

 • usg zatok – 50 zł

7. Terapia szumów usznych 60 min. – 170 zł

 • wypożyczenie generatora szumów usznych  – 20 zł

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

 

12,47 zł 0,43 zł 2,49 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych