Cennik usług komercyjnych w Mińsku Mazowieckim

Cennik

1.Wizyta okulistyczna –140 zł
– badania:

 • OCT – 180 zł        

 • GDX – 90 zł    

 • HRT – 90 zł

 • Pachymetria – 40 zł

 • Pole widzenia – 60 zł

 • Badanie w kierunku nużeńca – 50 zł

 

2.Wizyta alergologiczna – 140 zł
– badania:

 • testy skórne; alergeny wziewne – 120 zł                                                                                                    

 • testy skórne; alergeny pokarmowe – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny sezonowe – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny całoroczne – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny pokarmowe – 120 zł

 • spirometria – 40 zł

 • iniekcja podskórna w ramach immunoterapii – 40 zł


3. Wizyta laryngologiczna – 120 zł

– badania:

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • otoemisja – 30 zł

4. Wizyta neurologiczna –120 zł

5. Wizyta reumatologiczna – 120 zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2020 r. – 28.02.2021 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2020 r.
5168,93 zł

10,34 zł

0,36 zł

2,07 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Cennik usług komercyjnych w Siedlcach

 

1. Wizyta specjalistyczna – 130 zł  (wizyta u lekarza ze specjalnością dr hab. n.med. – 220 zł)
2. Wizyta u specjalisty pulmonologa – 140 zł  
3. Wizyta logopedyczna 30 min. – 40 zł
4. Wizyta logopedyczna 60 min. – 60 zł

– zabiegi:

 • podcięcie wędzidełka – 250 zł

– badania:

 • spirometria – 40 zł

 • spirometria po obciążeniu – 60 zł

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 30 zł

 • VNG – 220 zł

 • ABR – 220 zł

 • Fiberoskopia – 220 zł

 • Stroboskopia – 220 zł

 • USG zatok 50 zł

 

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2020 r. – 28.02.2021 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2020 r.
5168,93 zł

10,34 zł

0,36 zł

2,07 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych