Cennik usług komercyjnych w Mińsku Mazowieckim

Cennik

1.Wizyta okulistyczna –140 zł
– badania:

 • OCT – 180 zł        

 • GDX – 90 zł    

 • HRT – 90 zł

 • Pachymetria – 40 zł

 • Pole widzenia – 60 zł

 

2.Wizyta alergologiczna – 140 zł
– badania:

 • testy skórne; alergeny wziewne – 120 zł                                                                                                    

 • testy skórne; alergeny pokarmowe – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny sezonowe – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny całoroczne – 120 zł

 • testy z krwi; alergeny pokarmowe – 120 zł

 • spirometria – 40 zł

 • iniekcja podskórna w ramach immunoterapii – 40 zł


3. Wizyta laryngologiczna – 120 zł

– badania:

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • otoemisja – 30 zł

4. Wizyta neurologiczna –120 zł

5. Wizyta reumatologiczna – 120 zł

 

 

 

ksero historii choroby ( strona) – 0.70 zł*

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Przeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Cennik usług komercyjnych w Siedlcach

 

1. Wizyta specjalistyczna – 120 zł  (wizyta u lekarza ze specjalnością dr hab. n.med. – 200 zł)
2. Wizyta neurologiczna dziecięca – 130 zł  
3. Wizyta logopedyczna 30 min. – 40 zł
4. Wizyta logopedyczna 60 min. – 60 zł

– zabiegi:

 • podcięcie wędzidełka – 250 zł

 

 

– badania:

 • spirometria – 40 zł

 • spirometria po obciążeniu – 60 zł

 • audiometria subiektywna – 40 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 30 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 100 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 30 zł

 • VNG – 200 zł

 • ABR – 200 zł

 • Fiberoskopia – 200 zł

 • Stroboskopia – 200 zł

 • USG zatok 50 zł

 

 

ksero historii choroby ( strona) – 0.70 zł*

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Przeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych