Cennik usług komercyjnych w Mińsku Mazowieckim

Cennik

1.Wizyta okulistyczna –200 zł
– badania:

 • OCT – 220 zł           

 • USG oka – 160 zł

 • Pachymetria – 80 zł

 • Pole widzenia – 100 zł

 • Badanie w kierunku nużeńca – 100 zł

 

2.Wizyta alergologiczna – 200 zł
– badania:

 • testy skórne; alergeny wziewne – 200 zł                                                                                                    

 • testy skórne; alergeny pokarmowe – 200 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy I – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy II – 150 zł

 • testy z krwi; POLYCHECK oddechowy III – 150 zł
 • testy z krwi; POLYCHECK pokarmowy III – 150 zł

 • spirometria – 60 zł

 • spirometria z próbą rozkurczową – 100 zł


3. Wizyta laryngologiczna 200 zł

– badania:

 • audiometria subiektywna – 60 zł

 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 45 zł

 • otoemisja – 45 zł

4. Wizyta laryngologiczna z fiberoskopią 280 zł

4. Wizyta u neurologa dziecięcego –250 zł

5. Wizyta reumatologiczna – 200 zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.3.2024 r. – 31.05.2024 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

     

15,08 zł

0,53 zł

3,02 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Cennik usług komercyjnych w Siedlcach

 

1. Wizyta specjalistyczna – 200 zł  (wizyta u lekarza ze specjalnością dr hab. n.med. – 280 zł) 

2. Wizyta u specjalisty pulmonologa – 210 zł  

3. Wizyta u neurologa dziecięcego – 210 zł 

4. Wizyta internistyczna – 200 zł

5. Wizyta u pediatry – 200 zł

– USG pediatryczne głowy – 180 zł 

– USG pediatryczne szyi – 180 zł 

–  USG pediatryczne tarczycy – 180 zł

  USG pediatryczne węzłów chłonnych – 180 zł 

–  USG pediatryczne jamy brzusznej – 180 zł 
 
6. Wizyta logopedyczna 30 min. – 70 zł

7. Wizyta logopedyczna 60 min. – 120 zł

8.  Zabiegi:

 • zabieg konchoplastyki – 700 zł

 • zabieg kryptolizy – 500 zł
 • laseroterapia; 10 zabiegów – 200 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • zabieg kriochirurgiczny – 170 zł

– badania:

 • USG tętnic domózgowych (doppler) – 200 zł 
 • spirometria – 50 zł

 • spirometria po obciążeniu – 60 zł

 • audiometria tonalna subiektywna – 60 zł

 • audiometria mowy -70 zł 
 • audiometria impedancyjna (tymapanogram) – 45 zł

 • laseroterapia; 10 zabiegów – 200 zł

 • Politzer 10 zabiegów – 50 zł

 • otoemisja – 45 zł

 • VNG – 280 zł

 • ABR – 280 zł

 • Fiberoskopia – 280 zł

 • Stroboskopia – 280 zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia*

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2024 r. – 31.05.2024 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

 

15,08 zł 0,53 zł 3,02 zł

>> wniosek o wydanie dokumentacji medycznej <<

*Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.

Cena określona na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych