dr n. med. Aleksandra Ochal – Choińska

Poradnia Otolaryngologiczna | Poradnia Foniatryczna

NFZ

Umów się na wizytę: tel. 25 632 44 75

 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii odbywała w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SP CSK ul. Banacha 1A w Warszawie.

Absolwentka Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała broniąc pracę doktorską pt. „Znaczenie badań audiologicznych dla oceny ryzyka uszkodzenia słuchu po usunięciu przedsionkowego schwannoma przez środkowy dół czaszki”.

Autorka licznych publikacji naukowych oraz aktywna uczestniczka zjazdów zagranicznych i krajowych.
Członek:
International Society of Audiology
Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS – European Laryngological Society) i Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Aktywnie podnosi swoje kompetencje na szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Przyjmuje w:

dr hab. n. med. Ewelina Sielska – Badurek

Poradnia Foniatryczna

NFZ / wizyty prywatne

Umów się na wizytę: tel. 25 632 44 75

  • Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Kierownik Poradni Foniatrycznej WUM.

Specjalizuje się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu głosu (w szczególności u wokalistów, pacjentów zawodowo posługujących się głosem, pacjentów z porażeniami krtani, guzkami głosowymi, refluksem gardłowo-krtaniowym, polipami, torbielami krtani, obrzękami Reinke, niedomykalnością fałdów głosowych, bezgłosem, czy zaburzeniami mutacji).

Ponadto przeprowadza diagnostykę endoskopową u pacjentów z podejrzeniem raka krtani, czy zmian przednowotworowych w obrębie krtani. U dzieci m.in. przy pomocy fiberoskopu ocenia migdałek gardłowy i kwalifikuje do ewentualnej adenotomii.

W 2015 roku, jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadziła augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia poprawiając jakość głosu u pacjenta z porażeniem krtani.
Stworzyła autorski program czynnościowej terapii zaburzeń głosu w śpiewie w oparciu o technikę Lax Vox, techniki manualne, metodę akcentów, czy metodę żucia Froeschelsa.

Doświadczenie zawodowe wyniosła ze staży, kursów i konferencji, m.in. w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Austrii, Czechach, Włoszech, czy Hiszpanii. Dodatkowo w pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu wykorzystuje wiedzę uzyskaną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej oraz doświadczenie zdobyte jako wokalistka i nauczyciel śpiewu.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt Wpływ czynnej rehabilitacji głosu na leczenie dysfonii u śpiewaków (2014)
Otworzyła przewód habilitacyjny na podstawie cyklu publikacji pt Nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w zaburzeniach głosu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń głosu w śpiewie (2017)
Jest autorką licznych artykułów naukowych głównie dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń głosu w śpiewie, czy laryngoplastyki iniekcyjnej w znieczuleniu miejscowym.
Nagrodzona m.in. Dyplomem Ministra Zdrowia oraz pięcioma Nagrodami Rektora WUM.

Przyjmuje w:
  • Siedlce 08-110
    ul. Sulimów 26

lek. med. Beata Bocheńska

Poradnia Foniatryczna
Foniatra Beata Bocheńska AS-MED

NFZ / wizyty prywatne

Umów się na wizytę: tel. 25 632 44 75

 

Przyjmuje w:
  • Siedlce 08-110
    ul. Sulimów 26