Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców?

(23.09.2016)
 

badania psychologiczne kierowców

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców?

 

 

Na podstawie rodzaju stanowiska pracy i celu badania psycholog dobiera odpowiednie narzędzia. Badania psychotechniczne kierowców mogą więc różnić się od siebie, jednak istnieją etapy badania niezmienne, wspólne dla wszystkich badanych.

 

 

Zawsze następuje rejestracja oraz wywiad z osobą badaną. Jest także część pisemna, kwestionariuszowa, która może być wykonywana grupowo oraz część aparaturowa do której badany podchodzi indywidualnie.

 

 

 

Część pisemna badania psychologicznego kierowców

 

 

W części pisemnej kierowca wypełnia kilka testów psychologicznych, które mierzą:

 

 •  osobowość w celu określenia np. funkcjonowania w trudnych sytuacjach, czy dojrzałości społecznej
 •  sprawność intelektualną, a także procesy poznawcze takie jak poziom koncentracji, podzielności
  i  przerzutności uwagi
 •  sprawność psychomotoryczną czyli np. czas reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa

 

W zależności od celu badania, sprawdzane są także inne obszary, np. jeśli ktoś utracił prawo jazdy za alkohol czy za punkty karne, psycholog przeprowadzi dodatkowe testy w celu określenia czy badany jest uzależniony od alkoholu lub czy ma skłonności do agresji na drodze.

 

 

Część aparaturowa badania psychologicznego kierowców

 

Celem części aparaturowej jest sprawdzenie szybkości i dokładności reagowania na bodźce, refleks, a także koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność widzenia przestrzennego i oceny odległości. Używa się następującej aparatury:

 

 • Miernik czasu reakcji – pozwala sprawdzić jak szybko kierowca jest w stanie zareagować na konkretny bodziec, czyli na przykład jak szybko zahamuje gdy będzie taka potrzeba
 • Aparat krzyżowy/ aparat Piórkowskiegosłużą do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej – badanie na tych aparatach polega na przyciskaniu właściwych przycisków, umożliwia to sprawdzenie czy kierowca może obsługiwać samochód, zachowując jednocześnie ostrożność na drodze
 • Ciemnia – sprawdza jak szybko badany dostrzega obiekty w ciemności oraz jak bardzo jest wrażliwy na olśnienie (czyli jak szybko kierowca dostrzega obiekty po oślepieniu światłem)
 • Stereometr– pozwala określić czy kierowca jest w stanie poprawnie ocenić odległość

 

 

Jak długo trwa badanie psychometryczne?

 

Czas badania zależy od tempa pracy badanego. Zwykle jest to ok 30-40 min na część testową i 30 min na część aparaturową połączoną z wywiadem

Badanie psychotechniczne kończy się obliczaniem i interpretacją wyników wraz z wydaniem orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na określonym stanowisku

 

 

 Czy należy się jakoś przygotować do badania?

Zabierz ze sobą

 

 • Skierowanie na badanie

 • Okulary/soczewki jeśli je nosisz

 • Dowód osobisty

 • Prawo jazdy (w przypadku kierowców)

 

Pamiętaj, żeby przyjść zdrowy/a, wypoczęty/a i wyspany/a (zmęczenie wpływa negatywnie na wyniki badań)

 

 

 

 Wszystkie badania psychologiczne kierowców przeprowadzamy w ciągu jednego dnia!

 Badania odbywają się w Pracowni Psychologicznej w NZOZ AS-MED w Siedlcach przy ul. Sulimów 26

Badania Psychologiczne dla kierowców prowadzi mgr Rafał Jaszewski

 Zapisz się na badania: tel. 25 632 44 75